Vi går igjennom og oppdaterer funksjoner for øyeblikket.....